Bouw Informatie Management, kortweg BIM, staat voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. BIM gaat over het integraal beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk. Gegevens worden zoveel mogelijk éénmalig ingevoerd en meervoudig gebruikt. Via open standaarden wisselen opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur onderling informatie uit. Iedere betrokken partij gebruikt daarbij zijn eigen software. 

Ontwikkeling van het begrip BIM 

De afkorting BIM wordt niet door iedereen precies hetzelfde uitgelegd. De onderliggende technologie ontwikkelt zich snel. Daardoor heeft BIM geleidelijk een andere lading gekregen:   

  • BIM ontstond als “Bouwwerk Informatie Model”: een digitale representatie van hoe een bouwwerk is ontworpen, wordt gerealiseerd en/of daadwerkelijk werd gebouwd. BIM bouwde voort op CAD, waardoor de nadruk in het begin sterk op de geometrie van het model lag.
  • In de tweede betekenis, “Bouwwerk Informatie Modeling”, ligt de nadruk meer op het proces van samenwerken aan een digitaal bouwwerkmodel. Gerelateerde begrippen zijn integraal ontwerpen, concurrent engineering, lean planning en het delen van digitale informatie. 
  • Bij de derde betekenis, “Bouwwerk Informatie Management”, staat de informatie zelf centraal: het beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie in de hele levenscyclus van het bouwwerk.

Ontwikkeling

In een bouwproject wisselen veel participanten van verschillende disciplines heel veel informatie uit. Voorheen maakte iedere participant zijn eigen documenten. De uitwisseling vond plaats via papier en de informatie werd door mensen
geïnterpreteerd en verwerkt. Met BIM wisselen bouwpartners in essentie geen documenten uit, maar data. Gegevens worden zoveel mogelijk maar één keer ingevoerd in de computer en vervolgens meervoudig gebruikt door verschillende participanten, in uiteenlopende toepassingen en computerprogramma’s. De gegevens worden zodanig gemodelleerd, dat niet alleen mensen, maar ook computers de informatie kunnen interpreteren.

BIM wordt vaak geassocieerd met 3D geometrische bouwwerkmodellen, waaraan ook niet-geometrische informatie is gekoppeld. Dat is vooral het geval in de B&U-sector. 3D modelleren is zonder twijfel een zeer belangrijk aspect van BIM. Het werken met 3D modellen leidt tot een substantiële verbetering van de kwaliteit in de bouw. Maar BIM is méér dan dat! Voorlopers in de sector lopen aan tegen de beperkte database-functionaliteit van 3D modelleringsapplicaties. Je kunt er niet alle informatie in kwijt die je nodig hebt voor het programmeren, ontwerpen, realiseren, gebruiken, beheren en onderhouden van het bouwwerk. Steeds meer dringt het inzicht door, dat het niet primair gaat om de uitwisseling van 3D modellen, maar om de uitwisseling van de ‘data’. Data die bij voorkeur zouden moeten worden opgeslagen in systeemonafhankelijke databases. Vanuit die databases kunnen vervolgens, via de juiste interfaces, uiteenlopende computerprogramma’s worden gevoed, waaronder 3D modelleringsprogramma’s. Een 3D model is
dan niets meer of minder dan een geometrische representatie van een selectie uit de totaal beschikbare data.

Bron: BouwInformatieRaad.nl